U bevindt zich hier:

Yves Leterme

CD&V-onderwijscommissarissen

Monica Van Kerrebroeck

Dirk De Cock

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Contact

Colofon

Geachte heer,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 10 januari 2007, heb ik u in mijn antwoord van 12 januari 2007 onder andere een eigen inhoudelijke reactie in het vooruitzicht gesteld. En die reactie wens ik u hierbij toe te sturen.

Uw e-mailbericht en de verwijzing erin naar de bijdrage van prof. Elchardus hebben er mij toe gebracht om de Knack van 13 december 2006 nog even ter hand te nemen. In de genuanceerde uiteenzetting van prof. Elchardus herken ik veel van de elementen en overwegingen die ik zelf richtinggevend acht voor de onder andere door u geformuleerde thematiek.

Ik ben het zeker met Elchardus eens dat uw stelling een debat verdient, en ook ik denk dat dit debat het best rustig, grondig en ‘dus heel ver weg van de media’ wordt gevoerd. Wellicht hebben we het hier dan over het brede en serene debat waar ook u het in uw mailbericht over heeft.

Even goed kan ik Elchardus volgen in zijn pleidooi om dit debat te voeren op basis van overtuigende uitgangspunten, op basis van zo goed als mogelijke gegevens die de evolutie van de kennis bij jonge mensen in kaart brengt.

Maar laat me tegelijk ook nu al heel duidelijk zijn: ook vandaag blijft kennis belangrijk, ook in de huidige samenleving is ‘competentie zonder kennis’ zinloos, ook in meer competentiegericht onderwijs moet een gezonde mix vervat zitten tussen kennis en vaardigheden.

Tot slot ben ik ervan overtuigd dat ook politici – zeker zij die nauw betrokken zijn op het domein onderwijs – openstaan om mee te debatteren en om mee te denken. En waar en wanneer dat nodig zou blijken, lever ik ook zelf graag een bescheiden bijdrage aan dit belangrijke, brede en serene debat

Hoogachtend,

Yves Leterme
Minister-president

i.o.
Ben Delabie
beleidsmedewerker onderwijs
kabinet van minister-president Yves Leterme