U bevindt zich hier:

Proefdruk manifest

Oproep politici

Taaldossiers onderwijskrant

O-zonberichten

Inclusie-petitie

O-zon manifest

Onderwijskrant 151

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Contact

Colofon

Geachte,

In zijn decemberrapport heeft nu ook de Nederlandse Onderwijsraad gewezen op de zorgwekkende daling van het onderwijsniveau. Bij de voorbije verkiezingen hebben de Nederlandse leerkrachten overigens massaal gestemd op politieke partijen die kozen voor herscholing in plaats van ontscholing. Vlaanderen is Nederland niet, maar ook in Vlaanderen werkt de ontscholing allang als een sluipend gif. Het gaat om veel meer dan om een discussie omtrent kennis versus vaardigheden. Het gaat om de toekomst van ons onderwijs en om het beter benutten van alle talenten. Ontscholing = zwak voor de sterke leerlingen, zwakst voor de zwakkere. Als de ontscholing verder toeneemt, dan zal er straks geen weg terug meer zijn.

Door mijn oproep van eind november en de vele reacties erop is deze thematiek heel actueel geworden. Met de meer dan tienduizend mailreacties kunnen we al een boek van honderden pagina’s vullen. Samen met enkele geïnteresseerden hebben we de vereniging O-ZON (Onderwijs – Zonder ONtscholing). We willen de thematiek verder uitdiepen en een breed en sereen debat voeren; we willen herscholing i.p.v. verdere ontscholing stimuleren. Een manifest/boek, met daarin ook fragmenten uit de ontvangen reacties zal in boekvorm uitgegeven worden. In maart/april 2007 plannen we ook een symposium over ontscholing/herscholing. Er is verder ook een website van de vereniging O-ZON in de maak.

Prof. Elchardus schreef onlangs in KNACK dat ook de politici in het debat betrokken moeten worden. Terecht o.i. In het te verschijnen boek, op het komende symposium en ook binnenkort op de O-ZON website willen we dan ook graag de standpunten van alle Vlaamse politieke partijen en van politici omtrent het debat opnemen. Alle standpunten zijn welkom (pro, contra, enz.). We zullen uiteraard vermelden dat we alle partijen hebben aangeschreven.

Met deze mail willen we u informeren over onze nieuwe initiatieven.
In bijlage sturen we u alvast:
- een proefdruk van het manifest, dat deze week ook op de website geplaatst wordt,
- een kleine bloemlezing uit de ontvangen mails.
Wil deze informatie ook bezorgen aan de politici uit uw partij en in het bijzonder aan de leden van de onderwijscommissie.

We vermoeden dat de duizenden leerkrachten, ouders, directieleden, pedagogische begeleiders, ... uitzien naar de reacties vanwege de politici en de politieke partijen en hiermee ook rekening zullen houden.

Dank bij voorbaat voor uw medewerking aan het debat.
En verder een succesvol jaar.

Groeten,

Marc Hullebus (namens O-ZON)