U bevindt zich hier:

Proefdruk manifest

Oproep politici

Taaldossiers onderwijskrant

Dossier 1

Dossier 2

Dossier 3

Dossier 4

Dossier 5

O-zonberichten

Inclusie-petitie

O-zon manifest

Onderwijskrant 151

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Contact

Colofon

Onderwijskrant publiceerde de voorbije 2 jaar een aantal taaldossiers
die we hier gebundeld voorleggen.

Redactiesecretariaat: Noël Gybels, Steyenhoflaan 11- 3139 Betekom: owkrant@hotmail.com
Reacties op dit dossier zijn welkom bij Raf Feys, St. Hubertuslaan 71 - 8200 Brugge : raf.feys@telenet.be

Abonnement (4 nrs): € 16, rekening: 001-0965165-91 van Onderwijskrant vzw, Betekom

Dossier 1: Onderwijskrant nr. 133

Identiteitscrisis moedertaalonderwijs & NT2:
eenzijdige visies en methodestrijd haaks op pleidooien voor
veelzijdig & effectief taalonderwijs met behoud van 'oude waarden' (p.2)

Dossier 2: Onderwijskrant nr. 135

*Taalonderwijs: identiteitscrisis: reacties op deel 1,
actualiteit, taalplan van Vdb en vervolgbijdragen (p.24)
*Taalonderwijs: identiteitscrisis en methodestrijd - deel 2
Controverse rond leervak Frans & communicatieve aanpak (p.30)
*Taalonderwijs: identiteitscrisis en methodestrijd - deel 3:
samenvatting van historisch overzicht van prof. Wilfried Decoo (p.38)

Taaldossier 3: Onderwijskrant nr. 137

Professor Johan Taeldeman en leerkrachten protesteren tegen
'doe-maar-aan-mentaliteit' in eindtermen, aanpak Steunpunt NT2 e.d. (p.44)

Dossier 4: Onderwijskrant nr. 138

*Te weinig taalstimulatie voor allochtone leerlingen:
overheid en GOK-steunpunten zijn mede verantwoordelijk (p.59)
*Leerkrachten S.O. bekritiseren nieuwe taalaanpakken
COC-lerarenbond neemt deel aan debat over taalonderwijs (p. 66)
*Taalonderwijs Frans & methodestrijd: vervolg
Professoren en leerkrachten bekritiseren eindtermen en eenzijdige
communicatieve aanpak. Inspecteur Ros beschuldigt hen van contrareformatie (p.68)

Dossier 5: Onderwijskrant nr. 140

*Praktijkgetuigenissen i.v.m. met Nederlands en vreemde talen (p.74)
*Neerlandici betrokken bij gecontesteerde eindtermen en methodieken
proberen debat te stoppen( p.79)
*Talenplan negeert nog steeds belang grammatica (p. 86)